Rozdzielnice stacyjne

Wykonujemy rozdzielnice NN do stacji transformatorowych. W naszej ofercie znajdują się rozdzielnice wnętrzowe do stacji kontenerowych oraz rozdzielnice napowietrzne do słupowych stacji transformatorowych. Rozdzielnice napowietrzne wykonujemy w obudowach aluminiowych.